Kathleen Heather Lyon   

Descendant of:
9 Thomas Brinsmead 
8 Robert Brinsmead 
7 Henry Brinsmead 
6 Henry Brinsmead 
5 Thomas Brinsmead 
4 Thomas Brinsmead 
3 Ann Brinsmead 
2 Thomas Ireland Brinsmead 
1 Elsie May Brinsmead 

9 Thomas Brinsmead 
8 Robert Brinsmead 
7 Henry Brinsmead 
6 Henry Brinsmead 
5 Thomas Brinsmead 
4 Thomas Brinsmead 
3 Ann Brinsmead 
2 Thomas Ireland Brinsmead 
1 Elsie May Brinsmead Personal Data:
Item Date Place/Description
Birth 1908 Nowra, New South Wales, Australia


Parents:
Parent Name
Father William John Lyon 
Mother Elsie May Brinsmead