b: 17 Apr 1907
   
 
 
 
       
   
         
     
     
   
     
   
   
   
     
     
Person's Descendants
         
   
 
         
 
b: 03 Oct 1938
d: 03 May 2002 at Lower Lake, Lake, California
 
           
   
m: 11 Feb 1962 at Clark County, Nevada
 
m: Aug 2016 at Isleton, California
         
b: 02 Aug 1875 at Hampstead, England
d: 22 JUN 1949 at Los Angeles, California, USA
b: 15 Jan 1911
d: 07 Mar 1986 at Chino Valley, Yavapai, Arizona, USA
     
           
b: 02 JUL 1878 at Ohio
d: 22 Sep 1953 at Los Angeles, California, USA
b: 23 Feb 1916
m: 1944 at Fall River, Bristol, Massachusetts, USA
d: 25 Oct 2002 at Lower Lake, Lake, California
 
b: 09 Nov 1967 at Los Angeles, California, USA
d: 25 Oct 1987 at Lake, California, USA
       
     
         
     
     
   
   
   
b: 27 Oct 1956 at Pomona County, Los Angeles, California, USA
d: 20 Jan 2005
         
 
 
m: 27 Nov 1978 at Clark County, Nevada
         
   
     
   
     
   
b: 10 May 1960 at Los Angles, California
d: 01 Nov 2008
   
 
     
   
m: 23 Apr 1982 at Los Angeles, California, USA
   
 
 
b: 09 Nov 1921
d: 14 Sep 1950 at Coos, Oregon, USA